Ίδρυση-Σκοπός

         Το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών (Σ.Κ.Μ.) ιδρύθηκε από τη Γ.Σ. του τμήματος Σ.Σ.Ο.Ε. του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου μετά από πρόταση - εισήγηση του καθηγητή Χρ. Τσουραμάνη, στις 2-10-2002.
 
 Το Σ.Κ.Μ. έχει ως σκοπό του:
Α. Τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης,
Β. Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας,
Γ. Τη διοργάνωση συνεδρίων,ημερίδων,σεμιναρίων και κάθε είδους επιστημονικών εκδηλώσεων,
Δ. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα από το χώρο των κοινωνικών επιστημών,
Ε. Την έκδοση δελτίου επιστημονικών δραστηριοτήτων, πορισμάτων ερευνών και συγγραμμάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστημές.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

    Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σπουδαστηρίου Κοινωνικών Μελετών (ΣΚΜ)  καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα...

Περισσότερα