Ερευνητικά Προγράμματα

  •     Αναγνωστική Συμπεριφορά Φοιτητών/τριών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

      Με το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα επιδιώχθηκε αφενός μεν η διερεύνηση των αναγνωστικών προτιμήσεων των φοιτητών/τριών και των έξι (6) τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε συνδυασμό με τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους αφετέρου δε, η από αυτούς χρήση ή μη των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος.
     Όπως κάθε βιβλιοθήκη έτσι και η συγκεκριμένη έχει σαν σκοπό της την εξυπηρέτηση των συνήθων χρηστών της με βάση και τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε προσπάθησε να αναδείξει τα ενδιαφέροντα αυτά ενώ παράλληλα αναζήτησε τη συχνότητα καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Μεσολογγίου επεζήτησαν ή όχι τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης

Περισσότερα  

   

  • Απόψεις φοιτητών/τριών ΔΙΚΣΕΟ για το πρόγραμμα σπουδών και τα μελλοντικά επαγγελματατικά τους σχέδια

       Με το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα επιδιώχθηκε η διερεύνηση των απόψεων του φοιτητικού πληθυσμού του τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (ΔΙΚΣΕΟ) του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου απέναντι στο πρόγραμμα σπουδών τους καθώς και η καταγραφή των προθέσεών τους για τα επαγγελματικά τους σχέδια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.                           

Περισσότερα